Chow Mei Fun


25. Vegetable Chow Mei Fun 7.15
26. Chicken or Pork Chow Mei Fun 7.35
27. Shrimp or Beef Chow Mei Fun 8.15
28. House Special Chow Mei Fun 8.50
spicy29. Singapore Chow Mei Fun 8.50